Polityka jakości

Spółka Falkone jest dynamicznie rozwijającym się Przedsiębiorstwem, dążącym do osiągnięcia pozycji lidera na rynku usług utrzymania pojazdów szynowych oraz ich podsystemów.


Naszym celem jest:

1.     Rozwój Spółki, ukierunkowanie na pozycję lidera,

2.     Stały rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

3.     Budowanie długotrwałych relacji z Klientami i dostawcami.


Powyższe cele pragniemy realizować poprzez:

  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • Bieżące analizowanie oraz spełnianie potrzeb i oczekiwań Klientów,
  • Monitorowaniu i spełnianiu wymagań prawnych oraz normatywnych,
  • Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,

  • Ciągłe podnoszenie jakości produkowanych wyrobów oraz oferowanych usług.

Polityka Jakości została udostępniona stronom zainteresowanym oraz jest regularnie przeglądana i poddawana ocenie pod względem przydatności i aktualności, a jej realizacja jest stale nadzorowana przez Zarząd Spółki.


Falkone Sp. z o.o.

Polityka jakości